Opettajan, ohjaajan tai muun leiriläisiä suosittelevan avuksi – millaista hakijaa etsimme?

Tietoa leirille hakijan opettajalle, ohjaajalle tai muulle leiriläistä suosittelevalle aikuiselle

Kiitoksia kiinnostuksestasi Camp Rising Sunia kohtaan! Monelle nuorelle ihmiselle CRS on elämän murrosvaiheeseen osuva kansainvälistymis- ja itsenäistymiskokemus, jonka vaikutus kantaa loppuelämän ajan. Suomalaisedustuksen alkuvuosina (1940- ja 50-luvulla) leiriläisten valinnasta huolehti Opetusministeriö Suomi-Amerikka-yhdistysten liiton kanssa. Vähitellen valintaprosessi on kuitenkin siirtynyt entisten leiriläisten itsensä käsiin – Suomen alumniyhdistys CRSAAF on huolehtinut valinnoista jo useiden vuosikymmenien ajan.

Esivalinnassa olemme luottaneet koulujen opettajiin jo useita vuosia. Voit myös olla harrastusohjaaja, tai muulla elämänalueella nuorta lähellä oleva aikuinen. Toivoisimme, että antaisit lähettämämme hakupaperit yhden sopivaksi katsomanne nuoren täytettäväksi. Sinulla on kattava käsitys hakijan sosiaalisuudesta, ”johtajataidoista”, ryhmätyötaidoista ja kiinnostuksesta ympäröivään maailmaan. Mitä todennäköisimmin olet myös oikea henkilö arvioimaan nuoren soveltuvuutta yksittäiseksi ”Suomen edustajaksi”. Leirillä ei niinkään vaadita esimerkiksi virheetöntä englannin kielen taitoa, kuin rohkeutta ja halua käyttää kieltä käytännön tilanteissa. Tarpeeksi sanasto- ja kielioppipohjaa olisi hyvä olla, koska leiriläisiä pyydetään usein esim. pitämään esittelytilaisuus omasta maastaan.

Minkälaista leiriläistä haetaan?

Usein kysytyt kysymykset -sivulta löytyvät valintakriteerimme vielä hieman tarkennettuina: tyypillinen CRS-leiriläinen on elämästä ja ihmisistä kiinnostunut, sosiaalinen, uusia tilanteita pelkäämätön, maailman menoa seuraava ja siitä kiinnostunut, luova, kehittymään pyrkivä nuori ihminen. Näiden ominaisuuksien ansiosta CRS:lle pyrkijä menestyy tyypillisesti koulussa keskivertoa paremmin, mutta kympin koulumenestys ei ole mikään lopullinen valintakriteeri, vaan haemme kokonaisuutena Suomen edustajaksi sopivaa sosiaalista ja fiksua, persoonallistakin nuorta. CRS-leiriläisellä on jotain henkistä tai taidollista annettavaa suureen joukkoon – ehkäpä pitkälle kehittynyt harrastus tai lahjakkuus jollain yksittäisellä taiteen tai urheilun alalla – tämäkään ei tosin ole välttämätön valintakriteeri. Haastattelemme sopivimmat pyrkijät henkilökohtaisesti.

Yllämainittujen, vapaasti tulkittavissa olevien ominaisuuksien lisäksi leirillä on oma ikähaitarinsa, jonka rajoissa tulisi pysyä: leiriläiset ovat 15-16-vuotiaita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että etsimme mieluiten kahdeksas- tai yhdeksäsluokkalaista. Leirien toivomus on, etteivät leiriläiset olisi oleskelleet pysyvästi USA:ssa pitkiä aikoja, vaan haluamme tarjota mahdollisuuden hakijalle, jolle ulkomailla oleskelu on suhteellisen uusi kokemus.

Leiriläisen tulisi olla fyysisesti riittävän terve tullakseen toimeen ”luonnon helmassa” sijaitsevalla leirillä. Allergia, astma, diabetes ym. lääkityksellä hoidettava ei ole este leirille pyrkimiselle.

Kannattaako yrittää, kun mahdollisuus tulla valituksi on niin pieni?

Jos sinulla on mielessäsi sopiva nuori, jonka ikä täsmää CRS:n asettamiin rajoihin, niin kannattaa ehdottomasti yrittää. Joku kuitenkin joka vuosi tulee valituksi! Jo itse valintaprosessi on nuorelle hyödyllinen kokemus tulevia työ- ja opiskelupaikkahaastatteluja ajatellen, vaikkei lopulta valituksi tulisikaan.

Tässä vielä CRS:n alkuperäiset hakukriteerit:

GUIDELINES FOR SELECTING CANDIDATES FOR RISING SUN

We seek candidates with different talents and interests from diverse cultural, regional, racial and economic backgrounds who have the potential to change their worlds. Our campers do not fit a single mold; rather, we choose candidates who can complement each other by bringing different strengths, experiences, and interests to the community. CRS prepares global citizens who question, innovate, and challenge fearlessly. Individuals who are a good fit with CRS tend to demonstrate:

  • Leadership Potential: A history of taking initiative among one’s peers; self-confidence, openness and fairness in dealing with others; cooperation and collaboration when others lead.

  • Character: Honesty, compassion, integrity, a concern for humanity and an appreciation of the value of human diversity.

  • Individuality: A wide range of personal abilities and interests; creativity; divergent thinking.

  • Intellect: A capacity for academic achievement and the ability to think critically; curiosity about the world.

  • Learning from Experience: The ability and willingness to learn from mistakes; using feedback to improve and grow; gaining insight from new experiences.

  • Cultural Representation: The ability to represent one’s local or regional culture, and an awareness of the diversity within one’s region. Candidates should have lived at least 3 years in the region or country from which they are chosen. Exceptional candidates who do not fulfill the residency requirement may still be nominated.

Lisätietoa voit etsiä myös leirien omilta www-sivuilta http://www.lajf.org. Kiitokset avustasi valinnassa!

Pidä blogia WordPress.comissa.