Opettajalle

Opettajan, ohjaajan tai muun leiriläisiä suosittelevan avuksi – millaista hakijaa etsimme?

Tietoa leirille hakijan opettajalle, ohjaajalle tai muulle leiriläistä suosittelevalle aikuiselle

Kiitoksia kiinnostuksestasi Camp Rising Sunia kohtaan! Monelle nuorelle ihmiselle CRS on elämän murrosvaiheeseen osuva kansainvälistymis- ja itsenäistymiskokemus, jonka vaikutus kantaa loppuelämän ajan. Suomalaisedustuksen alkuvuosina (1940- ja 50-luvulla) leiriläisten valinnasta huolehti Opetusministeriö Suomi-Amerikka-yhdistysten liiton kanssa. Vähitellen valintaprosessi on kuitenkin siirtynyt entisten leiriläisten itsensä käsiin – Suomen alumniyhdistys CRSAAF on huolehtinut valinnoista jo useiden vuosikymmenien ajan.

Esivalinnassa olemme luottaneet koulujen opettajiin jo useita vuosia. Voit myös olla harrastusohjaaja, tai muulla elämänalueella nuorta lähellä oleva aikuinen. Toivoisimme, että antaisit lähettämämme hakupaperit yhden sopivaksi katsomanne nuoren täytettäväksi. Sinulla on kattava käsitys hakijan sosiaalisuudesta, ”johtajataidoista”, ryhmätyötaidoista ja kiinnostuksesta ympäröivään maailmaan. Mitä todennäköisimmin olet myös oikea henkilö arvioimaan nuoren soveltuvuutta yksittäiseksi ”Suomen edustajaksi”. Leirillä ei niinkään vaadita esimerkiksi virheetöntä englannin kielen taitoa, kuin rohkeutta ja halua käyttää kieltä käytännön tilanteissa. Tarpeeksi sanasto- ja kielioppipohjaa olisi hyvä olla, koska leiriläisiä pyydetään usein esim. pitämään esittelytilaisuus omasta maastaan.

Minkälaista leiriläistä haetaan?

Usein kysytyt kysymykset -sivulta löytyvät valintakriteerimme vielä hieman tarkennettuina: tyypillinen CRS-leiriläinen on elämästä ja ihmisistä kiinnostunut, sosiaalinen, uusia tilanteita pelkäämätön, maailman menoa seuraava ja siitä kiinnostunut ”tervejärkinen johtajatyyppi”, älykäs, kehittymään pyrkivä nuori ihminen. Näiden ominaisuuksien ansiosta CRS:lle pyrkijä menestyy tyypillisesti koulussa keskivertoa paremmin, mutta kympin koulumenestys ei ole mikään lopullinen valintakriteeri, vaan haemme kokonaisuutena Suomen edustajaksi sopivaa sosiaalista ja fiksua, persoonallistakin nuorta. CRS-leiriläisellä on jotain henkistä tai taidollista annettavaa suureen joukkoon – ehkäpä pitkälle kehittynyt harrastus tai lahjakkuus jollain yksittäisellä taiteen tai urheilun alalla – tämäkään ei tosin ole välttämätön valintakriteeri. Haastattelemme sopivimmat pyrkijät henkilökohtaisesti.

Yllämainittujen, vapaasti tulkittavissa olevien ominaisuuksien lisäksi leirillä on oma ikähaitarinsa, jonka rajoissa tulisi pysyä: leiriläiset ovat 14-16-vuotiaita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että etsimme mieluiten kahdeksas- tai yhdeksäsluokkalaista.

Leiriläisen tulisi olla fyysisesti riittävän terve tullakseen toimeen ”luonnon helmassa” sijaitsevalla leirillä. Allergia, astma, diabetes ynnä muu lääkkeillä kurissa pysyvä tila ei ole este leirille pyrkimiselle!

Leirien toivomus on, etteivät leiriläiset olisi oleskelleet pysyvästi USA:ssa pitkiä aikoja. Emme siis halua ”valmista kosmopoliittia”, vaan haluamme tarjota mahdollisuuden hakijalle, jolle ulkomailla oleskelu on suhteellisen uusi kokemus.

Miten haetaan ja miten prosessi etenee?

Anna hakupaperit täytettäväksi valitsemallesi nuorelle. Tämän sivuston lukemista voi suositella taustatiedoksi, mutta hakija tai hänen vanhempansa voivat, kuten Sinä itsekin, ottaa meihin yhteyttä, mikäli haluatte lisätietoja. Hakukaavake nuoren tulee täyttää itse – paperi ei ole oikeakielisyystesti, vaan ennen kaikkea meitä kiinnostavat ajatuksella täytetyt hakemukset. Nuori lähettää hakukaavakkeensa meille – saatekirjeessä mainittuun viimeiseen vastaanottopäivään mennessä. Kaavakkeen lisäksi tarvitaan kaksi suosituskirjettä, jotka lähetetään sähköisen linkin kautta. Suosituskirjeistä tulisi käydä ilmi, miksi kyseinen oppilas olisi hyvä valinta. Sopivimmat hakijat kutsumme helmikuussa haastatteluun, jonka perusteella lopullinen valinta suoritetaan.

Kannattaako yrittää, kun mahdollisuus tulla valituksi on niin pieni?

CRS:lle hyväksyttävien määrä on vuosittain niin rajallinen, että pääsy leirille on tiukan ja huolellisen seulan takana – kullekin leirille voidaan Suomesta lähettää vain yksi osanottaja vuosittain. Jos sinulla on mielessäsi sopiva nuori, jonka ikä täsmää CRS:n asettamiin rajoihin, niin kannattaa ehdottomasti yrittää. Joku kuitenkin joka vuosi tulee valituksi! Jo itse valintaprosessi on nuorelle hyödyllinen kokemus tulevia työ- ja opiskelupaikkahaastatteluja ajatellen, vaikkei lopulta valituksi tulisikaan.

Tässä vielä CRS:n alkuperäiset hakukriteerit:

GUIDELINES FOR SELECTING CANDIDATES FOR RISING SUN

There is no ”typical” Rising Sun camper. Our aim is quite the opposite: to attract outstanding campers with diverse talents and interests from diverse cultural and regional backgrounds.
Rising Sun is not for everyone. Over the years we have recognized that the campers who have most benefited from the experience have had certain qualities in common. These guidelines are designed to help you determine whether or not a student has the qualities we seek.

  • INTELLIGENCE: Candidates should have demonstrated a capacity for intellectual achievement well above average.
  • TALENTS AND INTERESTS: We encourage the development of individuality and welcome candidates who have particular abilities and interests (some examples: music, art, science, sports, scouting, and many more).
  • CHARACTER: A concern for humanity; an appreciation of the value of human diversity; openness and fairness in dealing with others.
  • AGE: Candidates must be 14 to 15 years old. Campers must not reach age 16 until after the camp season.
  • ECONOMIC CIRCUMSTANCES: Although the financial situations of our campers will vary, those whose opportunities may be limited by their family’s financial circumstances will be given some preference.
  • LANGUAGE: Candidates should demonstrate proficiency in English. As campers, they will need to discuss the life and aspirations of the people of their own countries.
  • PREVIOUS USA EXPERIENCE: We will only accept candidates who have never previously lived in the United States.

Lisätietoa voit etsiä myös leirien omilta www-sivuilta http://www.lajf.org. Kiitokset avustasi valinnassa!